نماد اعتماد الکترونیک
موضوع کتاب

پگاه

کتاب سمعک جهت دانشجویان گرامی رشته شنوایی شناسی سراسر ایران با تخفیف دانشجویی 50% عرضه میگردد. لاز..
159,000 تومان
مبنی بر 1 نظر

کتاب فیزیوتراپی در ضایعات ارتوپدی و آسیب های ورزشی در 3 جلد توسط دکتر نسرین ناصری، دارای مدرک دکتر..
200,000 تومان
مبنی بر 23 نظر

فهرست کتاب اصول تمرین درمانی: فصل اول: اصول تمرین درمانی فصل دوم: دامنه حرکتی ..
35,000 تومان

سرفصل های کتاب بیومکانیک دستگاه اسکلتی عضلانی-(جلد دوم) بیومکانیک شانه – آرنج – مچ - دست به شرح..
30,000 تومان

فهرست کتاب آناتومی و فیزیولوژی شنوایی و تعادل : فصل اول: تشکیل گوش فصل دوم: گوش خارجی و گوش میانی ..
25,000 تومان

بسته ی کنکور ارشد شامل جزوات زیر می باشد: 1 - بیومکانیک 1 و 2 و 3 2- مدالیته های فیزیکی 3- الکترو..
750,000 تومان

سرفصل های کتاب آناتومی سطحی بدن انسان به شرح ذیل می باشد:  فصل اول: آناتومی سطحی سر ..
30,000 تومان

فهرست کتاب کینزیولوژی و آناتومی بالینی: فصل 1 اطلاعات پایه ای فصل 2 سیستم اسکلتی ..
30,000 تومان

فهرست کتاب فارماکولوژی در توانبخشی: بخش اول: اصول عمومی فارماکولوژی بخش دوم: فارماک..
30,000 تومان
مبنی بر 1 نظر

Atlas of Anatomy for speech , Swallowing and Hearing جدید
کتاب حاضر به دلیل اطلس بودن فقط به صورت رنگی چاپ می شود.   PART 1 The Respiratory Syst..
50,000 تومان

Heres How to Treat جدید
PART I Understanding cas PART II Foundtions of Effective Treatment for Childhood Apraxia of s..
30,000 تومان

Neurologic Disorders of the Larynx جدید
Neurologic Disorders of the Larynx I Physiology  II Clinical Evaluation   ..
25,000 تومان

اختلالات بلع و تغذیه در نوزادان جدید
کتاب اختلالات بلع و تغذیه در نوزادان ویژه دانشجویان محترم رشته کاردرمانی می باشد و حاوی فهرست زیر اس..
25,000 تومان

برنامه ی مدیریت موفق لکنت ( راهکارهای عملی مواجهه با لکنت) جدید
کتاب برنامه ی مدیریت موفق لکنت (راهکارهای عملی مواجهه با لکنت) ویژه دانشجویان محترم رشته کاردرمانی م..
25,000 تومان

تکلیف بیان خوشه های دوهمخوانی در کلمات تک هجایی با ساختار CVCC جدید
کتاب تکلیف بیان خوشه های دو همخوانی در کلمات تک هجایی  با ساختار CVCC ویژه دانشجویان محترم گفتا..
15,000 تومان