نماد اعتماد الکترونیک
موضوع کتاب

پگاه

فهرست کتاب آزمون روانی گفتار :   پیشگفتار مقدمه آزمون روانی گفتار ..
7,000 تومان

Content of " The Concise Book of Trigger Points ": Preface List of Abbreviations Introduction ..
65,000 تومان

Content of " Practical Pharmacology in Rehabilition" : Perface Acknowledgments Reviewers an..
40,000 تومان

Content of "Mosby's Fundamentals of Therapeutic Massage": UNIT I Professional Practice ..
160,000 تومان

: "Content of "Cognitive and Perceptual Rehabilitation Optimizing Function   1. Overv..
19,000 تومان

فهرست کتاب کینزیولوژی و آناتومی بالینی: فصل 1 اطلاعات پایه ای فصل 2 سیستم اسکلتی ..
30,000 تومان

فهرست کتاب الگوی مصور رشد گفتار و زبان :   معرفی کتاب الگوی مصور رشد گفتار و زبان ..
30,000 تومان

فهرست کتاب فارماکولوژی در توانبخشی: بخش اول: اصول عمومی فارماکولوژی بخش دوم: فارماک..
30,000 تومان
مبنی بر 1 نظر

سرفصل های کتاب آناتومی سطحی بدن انسان به شرح ذیل می باشد:  فصل اول: آناتومی سطحی سر ..
40,000 تومان

سرفصل های کتاب درمان های دستی، تکنیک های انرژی عضلانی- جلد اول، مفاهیم کلی و اندام فوقانی به شر..
27,000 تومان

فهرست کتاب راهنمای جامع ارتزها: Upper Limb Orthoses Spinal Orthoses Lower L..
15,000 تومان

Acsm's Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription جدید
Content of " Acsm's Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription": Prefac..
45,000 تومان

Sports Medicine for the Primary Care Physician جدید
Content of " Sports Medicine for the Primary Care Physician": Section One: General Sports M..
40,000 تومان

Clinical Sports Nutrition جدید
Content of "Clinical Sports Nutrition": Preface Acknowledgments About the Editors Editors and ..
34,000 تومان

Laboratory Manual for Exercise Physiology جدید
Content of "Laboratory Manual for Exercise Physiology": Acknowledgments Preface Resource Finder..
22,000 تومان

Neuromechanics of Human Movement جدید
Content of " Neuromechanics of Human Movement ": Preface Acknowledgments Part I The For..
28,000 تومان

Acsm's Advanced Exercise Physiology جدید
Content of " Acsm's Advanced Exercise Physiology ": Chapter 1 Historical Perspective ..
32,000 تومان