نماد اعتماد الکترونیک
کتابهای جدید

پگاه

فهرست کتاب قطعات دست های الکترومکانیکی:   مکانیسم هایی برای گرفتن خصوصیات کلی..
5,000 تومان

فهرست کتاب مروری بر پاسخ شنوایی پایدار:   پیش گفتار مقدمه جنبه تاریخی..
5,000 تومان

Content of "Rehabilitation of the Hand and Upper Extremity" :   Part1: Anatomy and ..
95,000 تومان

Content of “Audiology Treatment”: Preface to the Second Edition Preface to the First Edition Co..
30,000 تومان

فهرست کتاب ارزیابی و درمان اختلالات تولیدی واجشناسی در کودکان :   پیشگفتار مترجمان ..
25,000 تومان

فهرست کتاب الگوی مصور رشد گفتار و زبان :   معرفی کتاب الگوی مصور رشد گفتار و زبان ..
30,000 تومان

سرفصل های کتاب آناتومی سطحی بدن انسان به شرح ذیل می باشد:  فصل اول: آناتومی سطحی سر ..
30,000 تومان

Contacts (Myofascial Release(a step by step guide to more than 60 Techniques:  1- Introdu..
20,000 تومان

فهرست کتاب گام به گام با سکته مغزی: فصل اول :مشکلاتی که مستقیم دیده نمی شود فصل دوم..
15,000 تومان

Content of " The Core Concepts of Occupational Therapy":   FOREWORD PREFACE   ..
19,000 تومان

سرفصل های کتاب ارزیابی و درمان اختلالات دینامیک دستگاه عصبی - درمان دستی عصب به شرح ذیل می باشد..
30,000 تومان

Clinical Therapeutic Applications of the Kinesio Taping Method جدید
Table of Contents for Clinical Therapeutic Applications of the Kinesio Taping Method:  Introdu..
90,000 تومان

Clinical Ophthalmology جدید
Content of "Clinical Ophthalmology": Preface to the Seventh Edition 1 Eyelids 2 ..
55,000 تومان

Clinical Manual of Contact Lenses جدید
Conten of " Clinical Manual of Contact Lenses": Contributing Authors Preface Acknowledgements ..
38,000 تومان

Borish’s Clinical Refraction جدید
Content of “Borish’s Clinical Refraction”: Chapter 1: Refractive Status of the Eye ..
65,000 تومان

Visual Perception جدید
Content of “Visual Perception”: Foreword Preface Acknowledgments Ex..
22,000 تومان

Optic Nerve Disorders جدید
Content of " Optic Nerve Disorders": Preface Contibutors Chapter 1: Optic Neuritis ..
20,000 تومان